Mededeling

Luikse Markt Feesten verplaatst naar 6 en 7 augustus 2022
Hoewel de positieve berichtgeving over de bestrijding van het Covid-19 virus op dit moment de
overhand voert, moeten wij de Luikse Markt van dit jaar helaas toch verplaatsen naar 2022.
Hoewel wij niets liever hadden gewild dat de feesten dit jaar wel waren doorgegaan, wordt ons dat
organisatorisch onmogelijk gemaakt door vertraging van de vergunningverlening en de daaraan door
de overheid te stellen nog onbekende eisen en voorwaarden.
Maar ook naar onze vrijwilligers, deelnemers, ondernemers en inwoners van Wahlwiller toe, is het
nog langer uitstellen van de beslissing over het al dan niet doorgaan niet acceptabel.
Spijtig, zeker omdat wij al een groot aantal interessante inschrijvingen mochten ontvangen,
die beloofden dat het weer een kwalitatief goede jaarmarkt zou worden met de bekende
nevenevenementen, zoals het Festival de la Batte.
Hopelijk mogen wij u volgend jaar onder normale omstandigheden weer begroeten tijdens de dan
55 e editie van de Luikse Markt Feesten Wahlwiller, op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2022.
Blijft u vooral gezond en graag tot ziens in Wahlwiller.